ieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere šodien Rīgā tikās ar Igaunijas tieslietu ministru Kalli Lānetu (Kalle Laanet), lai diskutētu par kopīgu rīcību Ukrainas atbalstam tieslietu jomā, kā arī lai attīstītu pārrobežu sadarbību tiesu spriedumu izpildē, uzturlīdzekļu piedziņas lietās, kā arī tiesu sistēmā iesaistīto izglītības jautājumos.

Ministri kopā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām apmeklēja arī Olaines cietuma atkarīgo centru un iepazinās ar ieslodzīto mācību nodarbību norisi, kā arī ar ieslodzīto pieredzi centrā, uzklausot viņu domas gan par ieslodzījuma vietām kopumā, apstākļiem tajās, gan par dalību atkarību ārstēšanas programmā. Olainē tika apskatīts arī topošais Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku Mācību centrs.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsver: “Ir pierādīts, ka ieguldījums cilvēkos ir tas, kas visefektīvāk garantē darba kvalitāti – tas nozīmē arī dzīvi mūsdienīgā un drošā sabiedrībā. Lepojos, ka varēju iestādes ieceres un nākotnes plānus izrādīt savam Igaunijas kolēģim, turklāt, ņemot vērā tieši Igaunijas paveikto un pieredzi, notiek arī jaunā Liepājas cietuma būvniecība, kas būs mūsdienu standartiem atbilstoša iestāde un darba vieta profesionāli apmācītiem darbiniekiem.”

Vizītes turpinājumā tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere iepazīstināja Igaunijas kolēģi ar aktualitātēm tieslietu jomā Latvijā. Īpaši tika diskutēts par Tieslietu akadēmijas izveides gaitu, Valsts probācijas dienesta attīstību un mūsdienīgu metožu pielietošanu darbā ar bijušajiem ieslodzītajiem resocializācijas gaitā, kā arī par tiesu sistēmas pieredzi digitalizācijas procesā, ieviešot e-lietu.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “Latvijai un Igaunijai ir līdzīgi tieslietu jomas attīstības mērķi un iespēja apmainīties ar pieredzi, lai veidotu kopīgu rīcības stratēģiju Eiropas Savienības līmeņa jautājumos. Īpaši nozīmīgi tas ir attiecībā uz atbalsta sniegšanu Ukrainai, izmantojot esošos un attīstot jaunus tiesiskus līdzekļus, tajā skaitā, īpašuma konfiskācijas risinājumus par labu Ukrainai”.

Komentāri