Otrdien, 29. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtības noteikumos, lai nodrošinātu efektīvāku eksāmena organizēšanu un pilnveidotu eksāmena norisi.

Grozījumi paredz šādus uzlabojumus eksāmena norisē: par 30 minūtēm tiek palielināts eksāmena teorētiskās daļas kārtošanas laiks, mainīts eksāmena rezultātu paziņošanas termiņš, kā arī tiek nostiprināta eksāmena komisijas ieviestā prakse izstrādāt katra jautājuma vērtēšanas vadlīnijas. Ar grozījumiem tiek mainīta arī eksāmena komisijas izveides kārtība un nostiprināta ieviestā prakse, ka studējošā identitāte netiek izpausta arī apelācijas procesā.

Eksāmena noteikumi un kārtība tika izveidota 2019. gada sākumā, savukārt 2023. gada vasarā norisinājās jau piektais kvalifikācijas eksāmens, tāpēc šajos grozījumos ietverti risinājumi, kas identificēti un atzīti par nepieciešamiem, rīkojot eksāmenu. Nākamais kvalifikācijas eksāmens norisināsies 2024. gada ziemas sesijā.

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā. Kopš jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas eksāmenu kārtoja 419 studējošie, no tiem sekmīgu vērtējumu ir ieguvuši 218 jeb 51.4 %, to skaitā 108 studējošie eksāmenu nokārtojuši ar pirmo mēģinājumu un 110 studējošie, kārtojot atkārtoti.

Komentāri