Izvērtējot iespējas pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā ar mērķi mazināt nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, kā arī iepazīstoties ar Eiropas Parlamenta Regulas projektu par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ES dalībvalstu pieeju īstermiņa īres pakalpojumu regulējuma izstrādē, Ekonomikas ministrija secinājusi, ka Latvijā būtu izveidojams īstermiņa īres mītņu reģistrs, vienlaikus definējot īstermiņa īres mītnes specifiku un konkrētas prasības to darbībai.

Pēdējos gados ļoti strauji ir notikusi ekonomikas digitalizācija, tai skaitā tiešsaistes platformu izmantošana preču pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā, tostarp īstermiņa īrei, kas lielākoties tiek piedāvāta, izmantojot digitālās tiešsaistes platformas. Īstermiņa īres mītņu darījumu noslēgšana Latvijā tiek piedāvāta dažādās tīmekļvietnēs un tiešsaistes platformās ar/bez rezervēšanas tiešsaistē iespējas (piemēram, “AirBnB.com”, “Booking.com”, “Expedia.com”, “Tripadvisor” u.c.). Latvijas tūrismam ir raksturīga tūrisma pakalpojumu sniegšana lauku mājās, kūrorta pilsētās arī dzīvojamās mājās, tai skaitā dzīvokļos.

“Līdzīgi kā citās ES valstīs, arī Latvijā ir jārada regulējums īstermiņa īres mītņu darbībai, vienlaikus atrodot efektīvāko un samērīgāko šī sektora uzraudzības modeli nolūkā sekmēt godīgu konkurenci tūrisma nozarē, mazināt nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus un atvieglot nodokļu nomaksas uzraudzību, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi. Arvien izplešoties digitālo tiešsaistes platformu darbībai, arī Latvijā jāizveido sistēma, kas mums ļaus apzināt patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus un izvērtēt kopējās tūristu plūsmas,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Izvērtējot tūrisma mītņu darbību regulējošos normatīvos aktus, ministrija secinājusi, ka īstermiņa īres mītne pēc tās pielietojuma veida jeb ēkas veida saskaņā ar Tūrisma likumu var tikt klasificēta kā tūristu mītne, taču uz to nav tieši attiecināmi visi tie paši normatīvie akti, kas uz viesnīcām. Līdz ar to nebūtu atbalstāms aizliegt dzīvojamo māju un dzīvokļa turpmāku izmantošanu tūrisma pakalpojumu sniegšanai, tomēr vienlaikus nepārprotami jādefinē, kādi papildu ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru.

Izvērtējot ES valstu pieredzi un pieeju īstermiņa īres mītņu jomā, tiek secināts, ka ārvalstu lielie tūrisma galamērķi (pilsētas) ir izstrādājuši un ieviesuši paši savus regulējumus. Vairums tūrisma galamērķu (pilsētas) ir izvēlējušies izsniegt licences vai veikt reģistrāciju, lai atļautu uzsākt sniegt īstermiņa īres mītņu pakalpojumus. Tāpat ir ieviesti pastiprinātas drošības un kvalitātes standarti, kā arī tiek nodrošināta sadarbība ar platformām informācijas publicēšanas jomā.

Vienlaikus informējam, ka šā gada nogalē varētu tikt apstiprināta Eiropas Parlamenta Regula par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724, kas ES līmenīt tiek izstrādāta ar mērķi mazināt nelegālu tūrisma pakalpojumu sniegšanas risku un nodrošināt īstermiņa īres pakalpojumu nozares uzraudzību. Regulas projekts paredz pienākumu dalībvalstīm ieviest īstermiņa īres vienību un izīrētāju reģistru, kas atvieglos tiešsaistes platformu dalībnieku identificēšanas procedūru. Regulas arī pieļauj, ka reģistrs var būt pielāgota jau funkcionējoša datubāze.

Līdz ar to, lai mazinātu fizisko personu nereģistrētu saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā, tostarp nelegālo izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas riskus, tādējādi mazinot ēnu ekonomiku īstermiņa īres mītņu jomā, kā arī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus, ministrija rosina Regulas ieviešanas rezultātā pilnveidot jau esošu vai izstrādāt jaunu datu ieguves rīku attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm un tajās sniegtajiem pakalpojumiem, tādējādi mazinot ēnu ekonomikas riskus īstermiņa īres mītņu pakalpojumu jomā.

Pēc regulas apstiprināšanas Ekonomikas ministrija kopā ar tūrisma nozari un citām valsts pārvaldes iestādēm uzsāks darbu pie regulējuma izstrādes Regulas ieviešanai Latvijā, t.sk. par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu, kā arī lai definētu, kādi ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru.

Vienlaikus atgādinām, ka kā jau īstenots solis ēnu ekonomikas apkarošanai īstermiņa īres mītņu jomā jāmin šogad spēkā stājušies grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas uzliek par pienākumu digitālajām platformām sniegt informāciju par platformu pārdevēju ieņēmumiem. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienestam ir iespējams labāk izsekot tos tirgotājus, kas veic savu darbību tiešsaistes platformās, ieskaitot mājokļu saimniekus, kuri piedāvā īstermiņa īres pakalpojumus.

Valdības uzdevumu izvērtēt, vai nepieciešams pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā, lai mazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, ministrija saņēma saistībā ar 2021. gadā notikušo ugunsgrēku dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, kurā patvaļīgi bija ierīkots hostelis. Ar veikto izvērtējumu Ekonomikas ministrija š.g. 12. septembrī iepazīstināja Ministru kabinetu, izskatot informatīvo ziņojumu “Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu”.

Komentāri