Otrdien, 23. janvārī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā no kredītinformācijas birojiem tiks saņemtas, glabātas un aktualizētas ziņas par parādnieku Uzturlīdzekļu garantiju fonda (Fonds) reģistrā. Tāpat noteikumu projekts nosaka kritērijus, kad ziņas no Fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra tiek dzēstas.

Noteikumi izstrādāti un saistīti ar grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas stāsies spēkā 2024.gada 1.februārī, kuru mērķis ir nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību, motivēt parādniekus pildīt likumā noteikto pienākumu – nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, kā arī segt parādsaistības pret Fondu. Kā zināms Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai (Fonda administrācija) ir tiesības piemērot parādniekam vairākus ierobežojumus vai atvieglojumus, kas ļauj efektīvāk atgūt izmaksātos Fonda līdzekļus.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Katrs bērns ir tiesīgs uzaugt ekonomiski stabilā un drošā vidē. Diemžēl ne visi vecāki Latvijā izturas vienlīdz atbildīgi pret savu bērnu nākotni, bet atstāj to valsts ziņā. Lai Fonda administrācija varētu pārliecināties, ka uzturlīdzekļu parāda atmaksas nosacījumi atbilst parādnieka mantiskajam stāvoklim un maksātspējai, no š.g. 1.februāra Fonda administrācija saņems ziņas no kredītinformācijas birojiem par parādnieka maksājumu saistību apmēru pret citiem kreditoriem un šo saistību izpildes datumiem. Ziņas palīdzēs konstatēt gadījumus, kad parādnieka papildu uzņemtās saistības var norādīt uz izvairīšanos no bērna uzturēšanas, un valstij efektīvi atgūt izmaksātos līdzekļus.”

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas apkopotā informācija liecina, ka lielākajai daļai jeb 75-80% uzturlīdzekļu parādnieku bez uzturlīdzekļu parāda ir vēl citi parādi, kuru dēļ, iespējams, viņi izvēlas slēpt savus ienākumus.

Šie dati ļauj secināt, ka parādniekiem pietrūkst finanšu pratības, kā arī parādnieki nav pietiekami motivēti atbildīgi nokārtot savas parādsaistības. Lai sasniegtu efektīvu rezultātu īpaši svarīga ir Uzturlīdzekļu administrācijas individuāla sadarbība ar parādnieku un citām iesaistītajām pusēm, piemēram, sociālo dienestu.

Komentāri