Pēc desmit gadu ilga darba pie reformas, šī gada 21. martā Saeima beidzot lēmusi par būtiskas mantojuma tiesību reformas pieņemšanu. Kādas būtiskākās pārmaiņas šī reforma nesīs? Ko par to domā nozares eksperti un praktiķi? Šodien, 23. aprīlī, iznācis žurnāla “Jurista Vārds” tematiskais izdevums, kurā lasītāji varēs atrast atbildes uz šiem un citiem ar mantojuma tiesībām saistītiem jautājumiem.

Mantojuma tiesību reforma Latvijā ir nozīmīgs solis un jauns pavērsiens kreditoru un mantinieku attiecībās. “Mantojuma tiesības ar saviem senajiem pamatprincipiem tiek uzskatītas par ļoti konservatīvām, tomēr mūsdienu sabiedrības straujie procesi, tai skaitā ekonomiskā attīstība, prasa pārmaiņas arī šajā tiesību nozarē,” ar šādu atziņu savu plašo publikāciju par galvenajām reformas novitātēm sāk viens no reformas līdzautoriem – Tieslietu ministrijas vecākais jurists Jānis Bērziņš.

“Izmaiņas tiesiskajā regulējumā un mantojuma lietas vešanas digitalizācija nodrošinās mūsdienīgu mantošanas procedūru Latvijā,” savu viedokli pauž arī Aigars Kaupe, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs.

Tematiskajā izdevumā ne tikai sniegts pārskats par galvenajām izmaiņām mantojuma tiesību regulējumā, bet arī praktiski noderīga informācija par jaunumiem notariālajā procesā reformas kontekstā, ieskats reformā no kreditoru skatpunkta, kā arī raksts par pārrobežu mantojuma lietu risināšanu un termiņu izmaiņām mantojuma tiesībās.

“Neapšaubāmi, grozījumu pieņemšana un reformas īstenošana vēl nenozīmē, ka pilnīgi visi jautājumi ir atrisināti. Priecāsimies arī par jaunām idejām vai juridiskām diskusijām mantojuma tiesību jomā,” uz plašāku domu apmaiņu par mantojuma reformu aicina žurnāla “Jurista Vārds” tieslietu redaktors Jurijs Georgs Rusakovs.

Komentāri